Om oss

Tofteryds missionsförsamling är en församling inom Svenska Alliansmissionen med omkring 120 medlemmar. Vi firar våra gudstjänster och bedriver övrig verksamhet mestadels i Ekhults missionshus. Församlingen har en bred verksamhet där gudstjänster och ungdomsarbete står i fokus. Med alla barn och ungdomsgrupper inräknade når vi ungefär mellan 70 – 90 st barn och ungdomar i veckan. Det finns en grupp sångare i församlingen som med jämna mellanrum medverkar i våra gudstjänster. Dessutom finns det en barnkör samt en ungdomskör som är en del av det ekumeniska arbetet i bygden. I det ekumeniska arbetet ingår även konfirmationsgruppen, sommarhalvårets gudstjänster och den årliga bönveckan. 


Vår vision

Jesus är centrum och grunden för vår församling.

OMSORG –  Vi vill sprida värme, visa omsorg och stödja människor i behov av hjälp, både i vår närhet och vår omvärld.
GEMENSKAP – Vi vill vara en öppen och omfamnade församling där alla kan känna sig hemma.
GUDSTJÄNST – Vi vill skapa mötesplatser där undervisning, bön och lovsång får oss att utvecklas i tron.
MISSION – Vi vill dela med oss av det glada budskapet om vad Jesus gjort och gör för oss.


Historik

Det hela började omkring år 1890 då det bröt ut en väckelse inom Svenska kyrkan i Tofterydsbygden. Det kom att bildas en missionsförening som senare utvecklades till en församling. Missionshuset där församlingen idag firar sina gudstjänster började byggas år 1891. Tofteryds Missionsförsamling var under flera år del av en krets bestående av flera församlingar. När kretsen var som störst var det 8 st. missionshus som en pastor predikade i. Sedan början av 1950-talet har 10 pastorer tjänstgjort i Ekhults Missionshus: Gideon Samuelsson Helge Ejenfors, Stig Wernefur, Stig Jonsson, Sigvard Adolfsson, Folke Johansson, Bosse Dahlberg, Wimar Grahn, Ewa Carlsson och Ann-Marie Erixson.

%d bloggare gillar detta: