Byggprojekt

Den 22 april var en milstolpe för Ekhults missionshus. Missionshuset hade varit stängt ett par månader för att våra tre byggrupper skulle få jobba ifred med slutfasen av vår om-och tillbyggnad. Nu skulle vi få se resultatet. Dagen inleddes med en högtidlig invigningsgudstjänst. Efter detta åt vi en gemensam lunch i vår nya samlingslokal och sedan var det öppet hus med tårtbuffé. Våra barn- och ungdomsgrupper fick möjlighet att visa sina verksamheter. Det blev en mycket välbesökt dag, solen sken och många från bygden visade en stor nyfikenhet och ett stort intresse för de nya lokalerna.

Vad är det då vi har gjort? Vi har genomfört en om-och tillbyggnad av Ekhults missionshus. Vi har byggt en större tillgänglighetsanpassad entré, större kök, utökat samlingslokaler och anpassat lokalerna till framtida behov för barn- och ungdomsarbetet. Lokalerna har utökats med ca 140 kvadratmeter. I och med ombyggnaden kommer vi också att uppnå en energibesparing genom förbättrad isolering av lokalernas takyta samt nybyggda /renoverade väggar och väggpartier. Det gamla ventilationssystemet har ersatts med nytt för hela fastigheten. Ett mindre förråd/scoutlokal har byggts på tomten.

Varför ville vi genomföra projektet? Lokalerna var en begränsning för att kunna utveckla barn- och ungdomsverksamheten och begränsade möjligheten att göra missionshuset till en naturlig mötesplats för de som lever och bor i bygden.

Genom att bygga ut lokalerna kan vi ge förutsättningar för att utveckling av våra egna verksamheter samt öppna upp för andra sammanslutningar, föreningar och privatpersoner att mötas. Vi ser också att vi kan ta tillvara på möjligheterna digitaliseringen medför genom att delta interaktivt, sprida och ta emot information.

Vi bidrar på detta sätt till en levande landsbygd genom att förbättra möjligheterna för fler att mötas.

Hur har vi finansierat hela om- och tillbyggnaden? Projektet har genomförts med bidrag från Leader/Jordbruksverket för Landsbygdsutveckling samt bidrag från Statens Trossamfund och Tofteryds bygdeförening.

Arbetet har till 80% utförts av ideella krafter som varit organiserade i olika grupper; bygg-, målar-, resurs-, service- och ledningsgrupp. Övriga ideella resurser i form av gåvor; pengar, material, timmer.

Hur har projektet gynnat även andra målgrupper? Under bygget har några tjänster köpts in av lokala företag som på så sätt gynnats. Under en del av byggtiden när missionshuset hölls stängda kunde verksamheten bedrivas på Tallnäs stiftsgård och i Hagshults missionshus. Projektet har därigenom även gynnat dem och framförallt ett framtida samarbete. Projektet har redan nu lett till ett ökat samarbete med Tofteryds bygdeförening som under sommaren 2018 använde lokalerna till övningar inför Tofteryds revyn samma år.

Vad har projektet mer fört med sig? Vi har startat ett instagramkonto @tofterydsmissionsforsamling för att alla intresserade skulle ges möjlighet att följa bygget. Kontot lever vidare efter bygget, det är en bra kanal att visa vad som händer i vår verksamhet.

Projektet har stärkt gemenskapen i och utanför församlingen genom den delaktighet som många haft i projektet. Bygget har också engagerat många utanför församlingen.

Hur har vi arbetat för att projektet ska leva vidare efter att det avslutats? Den 2 september 2018 kommer vi att ha en församlingsdag med tema hur vi ska jobba vidare för att utveckla vår verksamhet utifrån de nya förutsättningar vi har i och med vårt ”nya” missionshus.

%d bloggare gillar detta: